Nová střecha za dva dny!

Informace k využívání Cookies

Při používání našich webových stránek používáme

 

tyto cookies, popř. související programy:

Nezbytné - session cookies – jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek naší společnosti – bez nich byste nemohli webové stránky využívat. Jedná se např. o soubory umožňující vytvořit obsah nákupního košíku, projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Tyto cookies jsou vždy zapnuté. K jejich využívání není nutný Váš souhlas. Po uzavření Vašeho prohlížeče se tyto soubory automaticky smažou. S užíváním session cookies je spojeno využívání tzv. PHPSESSID cookies, které zajišťují funkčnost webových stránek.

 

Analytické - Google Analytics – jedná se o cookies užívané na základě smluvního vztahu se společností Google. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics nám dovoluje provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje nám zachytit informace o návštěvách naší webové stránky. Tyto informace jsou anonymní. IP adresa Vašeho počítače není viditelná pro naši společnost ani pro společnost Google. Naše společnost tyto informace používá pouze interně - pro zlepšení obsahu našich stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí našich webových stránek. Například tento nástroj umožňuje shromažďovat informace o provedených nákupech, času stráveného prohlížením určitého produktu apod. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek jsou tyto cookies shromažďovány po dobu 24 měsíců.

Bližší informace o užívání těchto cookies (Google Analytics) se můžete dočíst zde.

Remarketingové - Google AdWords, Seznam Sklik a Facebook remarketing – jedná se o cookies proměnné užívané na základě smluvního vztahu se společností Google a Facebook. Využívání těchto proměnných umožňuje na základě smluvního vztahu s těmito společnostmi zobrazovat při návštěvě jiných webových stránek reklamu na naše společnosti a produkty po straně nebo v textu používané webové stránky. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek je tento soubor cookies shromažďován po dobu 12 měsíců.

Od užívání Analytických a Remarketingových cookies (Google Analytics, Ads remarketing, Seznam Sklik remarketing a Facebook remarketing a Analytických Cookies) se můžete odhlásit zde.

Bližší informace o Google AdWords remarketing zde a o Facebook remarketing zde.

Další možností odhlášení od příjmu cookies od dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative (NAI).

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ke zpracování cookies dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost technickoorganizační opatření k zajištění jejich ochrany, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Jelikož mohou být cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování cookies kontaktujte naši společnost na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

Dachmantechnik s.r.o.
Švabinského 922/70
149 00 Praha 4

+420 608 368 336

info@dachmantechnik.cz


Naše statistiky:

let zkušeností

m2 malovaného povrchu

spokojených zákazníků

litrů nátěru

Viz zpráva o nás z televize